Om databehandling i.f.m. din tilmelding til modtagelse af nyhedsbreve, tilbud m.v.


Generelt

Teater Nordkraft tilbyder vore kunder og andre interesserede, som måtte ønsker dette, information om teatret, vore aktiviteter, særlige tilbud m.v. Dette sker enten via e-mail, SMS eller almindelig post.

For at modtage sådanne informationer, har vi brug for, at du giver eller har afgivet dit samtykke til, at vi må tilsende dig materialet. Det kan gøres på forskellig måde, f.eks. i forbindelse med køb via nettet eller via særskilt tilmelding via teatrets hjemmeside.

Frekvensen af udsendelserne vil ikke være så ofte.

Hvilke personoplysninger indsamles?

Til brug for udsendelse af nyhedsbreve indsamles dit navn og din e-mailadresse. Og til brug for SMS-udsendelse indsamles tillige dit telefonnummer.

De oplysninger, vi indsamler, opbevares i IT-systemerne Mailchimp og Billetten.dk.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger og hvorledes behandles de?

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Hvad bruger vi personoplysninger til og hvem har adgang til dem?

Du vil kun blive kontaktet direkte fra Teater Nordkraft, eventuelt via vores billetleverandør Billetten.dk, aldrig fra sponsorer eller øvrige samarbejdspartnere, og vi videregiver ikke din mailadresse eller dit telefonnummer.

Retten til indsigt i, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger

Framelding af nyhedsbreve m.v. kan let foretages ved at afmelde på selve det nyhedsbrev, du modtager pr. mail. Du kan også gøre det ved at logge ind på din brugerprofil, og slette dit samtykke hertil.

Såfremt du ønsker adgang til oplysninger, har spørgsmål eller andet vedrørende vores registrering og brug af dine personlige oplysninger, skal du skrive til persondata@teaternordkraft.dk.

Hvis der er registreret forkerte data, eller du har indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående. Såfremt du efterfølgende ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Beskyttelse af personoplysningerne

Du har krav på, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi opbevarer oplysningerne i vores IT-system, som er stillet til rådighed af hhv. Mailchimp og Billetten.dk.

Teatrets IT-sikkerhedsprocedurer kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder.

Ændringer i Teater Nordkraft politik eller procedure for personoplysninger, herunder versionering

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre nærværende retningslinjer. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for seneste opdatering. Retningslinjerne bliver evalueret og om nødvendigt tilrettet en gang årligt.

Kontakt, klageadgang

Såfremt du ønsker adgang til oplysninger, har spørgsmål eller andet vedrørende vores registrering og brug af dine personlige oplysninger, skal du skrive til persondata@teaternordkraft.dk.

Hvis der er registreret forkerte data, eller du har indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående. Såfremt du efterfølgende ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Version

Nærværende retningslinjer for modtagelse af nyhedsbreve, tilbud m.v. er senest revideret den 25. maj 2018.